วีดีโอสั้นๆ ด้านล่างเป็นการพาชมการทำงานของเครื่องจักรสำหรับทอถุงมือผ้าและจำนวนเครื่องจักรทั้งหมดของเรา ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 140 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทอถุงมือผ้าขนาดต่างๆ ที่เราขายอยู่คือ ถุงมือผ้าขนาด 400 กรัม,ถุงมือผ้าขนาด 500 กรัม,ถุงมือผ้าขนาด 600 กรัม,ถุงมือผ้าขนาด 700 กรัม และเครื่องจักรสำหรับทอถุงมือผ้าไนล่อน โรงงานเราเป็นโรงงานขนาดกลาง ทำธุรกิจแบบ SME ซึ่งผลิตและจำหน่ายถุงมือผ้าเป็นหลัก เราหวังว่าในอนาคตเราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน