การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อนำสถิติต่างๆ ไปปรับปรุงเว็บไซค์ บริษัท นพกาลซัพพลาย จำกัด จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของไอพี IP Address,ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser),คำค้นหาจากเสิร์ชเอนจิน (Search Engine),วันและเวลาที่ใช้ในการเยื่ยมชมเว็บไซค์ของบริษัท เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ,อีเมล,เบอร์โทรศัพท์ ทางบริษัทจะเก็บไว้ในกรณีที่ท่านได้ติดต่อผ่านทางหน้าเว็บเพจการติดต่อ โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเผยแพร่สาธารณะ หรือนำข้อมูลของท่านไปขาย ข้อมูลของท่านทางบริษัทจะนำไปใช้เพื่อการติดต่อกับบริษัท หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเท่านั้น

คุกกี้

คุกกี้คือข้อมูลต่างๆ ที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน เมื่อมีการเปิดใช้งานหรืออนุญาตคุกกี้บันทึกลงในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซค์ของบริษัท ท่านจะได้รับความรวดเร็วในการเปิดหน้าเว็บเพจต่างๆ ของเว็บไซค์ ทั้งนี้ บริษัท นพกาลซัพพลาย จำกัด จะนำคุกกี้ที่มีการบันทึกไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงเว็บไซค์ของบริษัทต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท นพกาลซัพพลาย จำกัด อาจทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ความสำคัญ

บริษัท นพกาลซัพพลาย จำกัด ให้ความสำคัญกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซค์ของบริษัท หรือทำการติดต่อกับทางบริษัทผ่านหน้าเว็บเพจการติดต่อ