ประวัติความเป็นมาของบริษัท

กิจการได้เริ่มก่อตั้งมาจากการรับจ้างเหมาแพคไข่กับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในปี 2548 ในขณะนั้นรับงานในนามของบุคคลธรรมดามีพนักงานทั้งหมด 14 คน โดยให้พนักงาน
เข้าไปแพคไข่ไก่ใน บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) หน่วยงานโรงคัดไข่นครหลวง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ในปี 2551 ได้มีโอกาสรับงานจัดส่งวัตถุดิบในการทำเนินดินปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์

หลังจากนั้นมาเราได้รับเหมางานทำเนินดินปลูกป่ากับบริษัทในเครืออีกหลายงาน เมื่อการทำธุรกิจมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นทำให้เราเริ่มที่จะดำเนินการในรูปแบบของนิติบุคคลเพื่อเพิ่มความมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับการรับงานในครั้งต่อๆ ไป

18 ตุลาคม 2553 เราได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล คือ บริษัท นพกาลซัพพลาย จำกัด ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154/19-20 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสาคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา โดยรายได้หลักของกิจการยังคงเป็นการรับจ้างเหมาแพคไข่กับ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และพนักงานทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็น 25 คน ส่วนรายได้อื่นๆ นั้นมาจากการรับเหมาทำโครงการปลูกป่า จนกระทั่ง 2556 เมื่อบริษัทฯ ได้ร่วมงานกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นจากการทำ

โครงการปลูกป่าและสิ่งแวดล้อมทำให้เรามองเห็นธุรกิจใหม่ที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือ ถุงมือผ้าทอ เพราะเป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้ง เป็นสินค้าสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ทุกวัน ดังนั้นเราจึงมีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยเริ่มจากเครื่องจักรที่ใช้ในการทำ การหาแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมถึงวิธีทำการตลาดเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ผลิตถุงมือผ้าทอส่งขายให้กับบริษัทต่างๆ เหล่านั้น

เริ่มแรกบริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรทอถุงมือผ้าจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเริ่มต้นทอถุงมือ โดยสถานที่ตั้งเครื่องจักรคือสำนักงานของบริษัทฯ เริ่มผลิตสินค้าออกสู่ตลาด โดยเราเน้นเรื่องคุณภาพและระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนดการของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงทำให้การจำหน่ายถุงมือในระยะแรกได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยดูจากยอดสั่งสินค้าที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่ง ณ เวลานั้นเครื่องจักรที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะผลิตถุงมือผ้าส่งให้ลูกค้าได้ และอีก 6 เดือนถัดมาบริษัทฯ ได้เพิ่มเครื่องจักรอีก 10 เครื่อง

ในปี 2557 บริษัทฯ เพิ่มเครื่องจักรมาอีก 15 เครื่องเนื่องจากยอดขายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนั้นเรามีเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 35 เครื่อง

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ย้ายสถานประกอบการใหม่ เราได้สร้างโรงงานเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นและเมื่อมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มการผลิตถุงมือผ้าโดยซื้อเครื่องจักร
เพิ่ม 65 เครื่องเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า แต่ยังคงไม่เพียงพอเหมือนเช่นเคยดังนั้นบริษัทฯ ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งหมด 140 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตถุงมือผ้า