ในกระบวนการผลิตและการทำงานในภาคอุตสาหกรรมนั้น อุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้เลยก็คือถุงมือ ซึ่งถุงมือนั้นก็มีหลายประเภท หลายแบบ ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ในการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม แต่มีถุงมืออยู่แบบหนึ่งที่เราจะเห็นว่าแทบทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ นั่นก็คือถุงมือผ้านั่นเองและถุงมือผ้านั้นก็มีหลายเกรดคุณภาพ ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ช่วยให้ประหยัดและลดต้นทุนในการผลิต และก็มีราคาที่แตกต่างกันตามคุณภาพของถุงมือ ความหนาบาง และในแต่ละผู้ผลิตก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน

แต่เนื่องจากถุงมือผ้านั้นถือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ทำให้ส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อที่ราคาถูกเป็นหลัก เพื่อการประหยัดต้นทุน หรืออาจเป็นเพราะเข้าใจว่าถุงมือผ้านั้น ไม่ว่าผลิตจากโรงงานไหนก็เหมือนกันหมด แต่ในความเป็นจริงนั้นคุณภาพของถุงมือผ้า ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุ ความหนาบางของถุงมือ และคุณภาพของกระบวนการผลิต ที่จะทำให้ได้ถุงมือผ้าที่มีคุณภาพ ที่สามารถใช้งานได้คงทน ไม่ขาดง่าย ใส่แล้วหยิบจับสิ่งของได้สะดวก เป็นต้น

ถุงมือผ้าอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อถุงมือผ้า จึงไม่ใช่พิจารณาเลือกซื้อที่ราคาถูกเป็นหลักเพียงอย่างเดียว เพราะหากได้ถุงมือผ้าที่ราคาถูก แต่ขาดง่าย หรือบางเกินไปไม่เหมาะกับงานที่ทำ ทำให้ทำงานได้ไม่สะดวก หรือการถักทอที่ไม่ดีทำให้เส้นใยผ้าหลุดลุ่ยได้ง่าย เป็นต้น ก็ไม่ช่วยให้ลดต้นทุนได้ แต่จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองมากขึ้น การเลือกซื้อถุงมือผ้าจึงต้องพิจารณาที่คุณภาพของถุงมือ และความเหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลัก เช่น หากเป็นงานที่ใส่แล้วต้องถอดทิ้งทุกวัน ก็อาจจะไม่ต้องเลือกถุงมือที่มีความคงทนมากนัก แต่หากเป็นงานที่ใส่ซ้ำได้หลาย ๆ วันก็เลือกถุงมือที่มีความคงทนสูง เป็นต้น

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถุงมือผ้า ที่เราซื้อมามีคุณภาพจริงหรือไม่ การเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ มีประสบการณ์ และใส่ใจในคุณภาพจึงมีความสำคัญ ที่นอกจากจะทำให้เราได้ถุงมือผ้าที่เหมาะกับการใช้งานแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เราได้อีกด้วย และการเลือกซื้อถุงมือผ้าจากโรงงานผลิตโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ก็จะช่วยให้เราซื้อถุงมือผ้าได้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย

ฉะนั้นการเลือกซื้อถุงมือผ้า นอกจากจะพิจารณาที่ราคาแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณภาพของถุงมือ วัสดุที่ใช้ผลิต กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงผู้ผลิตที่ไว้ใจได้, บริการดี, ราคาสมเหตุสมผล เพื่อที่เราจะได้ถุงมือผ้าที่ดี มีคุณภาพ และราคาถูกตามที่เราต้องการ